Lusanda Spiritual Group - Ujesu Unobubele

专辑:
Ujesu Unobubele
歌手:
Lusanda Spiritual Group
语言:
英语
发行时间:
2011-11-21
风格:
福音
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Ujesu Unobubele》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Ujes' Nobubele

播放 收藏 歌词 下载

02 Izwi Lakho

播放 收藏 歌词 下载

03 Nina Nonke

播放 收藏 歌词 下载

04 Ndihlangabezeni

播放 收藏 歌词 下载

05 Mbethelele

播放 收藏 歌词 下载

06 Hayi Khona

播放 收藏 歌词 下载

07 Nang' Amadina

播放 收藏 歌词 下载

08 Intliziyo Yam

播放 收藏 歌词 下载

09 Uba Ungafanga

播放 收藏 歌词 下载

10 Uyesu Simbonile

播放 收藏 歌词 下载

11 Ind' Indlela

播放 收藏 歌词 下载

12 Msindisi Waboni

播放 收藏 歌词 下载

13 Intlantla

播放 收藏 歌词 下载

14 Likhona Na?

播放 收藏 歌词 下载

15 Hayi Khona (Instrumental)

播放 收藏 歌词 下载

Lusanda Spiritual Group的精选专辑

全部0张专辑