David Young - Telestial Winds(人间仙乐)

专辑:
Telestial Winds(人间仙乐)
歌手:
David Young
语言:
纯音乐
发行时间:
2005-02-01
风格:
流行
授权单位
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Telestial Winds(人间仙乐)》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 DOVE SONG(鸽子的歌)

播放 收藏 歌词 下载

02 EMANUEL(飞翔)

播放 收藏 歌词 下载

03 GREENSLEEVES(绿袖子)

播放 收藏 歌词 下载

04 GUARDIANS OF THE SKY(蓝天卫士)

播放 收藏 歌词 下载

05 IMAGINE(幻想)

播放 收藏 歌词 下载

06 I'VE BEEN SEARCHING(我已探索过)

播放 收藏 歌词 下载

07 LIGHT MY FIRE(火光)

播放 收藏 歌词 下载

08 ONEC UPON A TIME(很久以前)

播放 收藏 歌词 下载

09 QUIET HEART(心静如水)

播放 收藏 歌词 下载

10 SCARBOROUGH FAIRE(斯卡堡集市)

播放 收藏 歌词 下载

11 SERENADE(月下情歌小夜曲)

播放 收藏 歌词 下载

12 SOLITUDE(孤寂)

播放 收藏 歌词 下载

13 SPIRIT DANCE(魂之舞)

播放 收藏 歌词 下载

14 STEP BY STEP(一步一步)

播放 收藏 歌词 下载

15 WINDS OF PEACE(和平之翼)

播放 收藏 歌词 下载

David Young的精选专辑

全部0张专辑