Izumi Tateno - Palmgren : Early and Middle-Period Piano Pieces

专辑:
Palmgren : Early and Middle-Period Piano Pieces
歌手:
Izumi Tateno
语言:
英语
发行时间:
1993-01-29
风格:
古典音乐
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Palmgren : Early and Middle-Period Piano Pieces》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Illusion Op.1 No.2

播放 收藏 歌词 下载

02 Intermezzo Op.3 No.4

播放 收藏 歌词 下载

03 Sonette Op.4 No.3

播放 收藏 歌词 下载

04 Barcarole Op.14

播放 收藏 歌词 下载

05 Spring Op.27 No.1 : Prelude [Kevät : Preludi]

播放 收藏 歌词 下载

06 Spring Op.27 No.2 : Song of The Deserted [Kevät : Hyljätyn laulu]

播放 收藏 歌词 下载

07 Spring Op.27 No.3 : Dragonfly [Kevät : Sudenkorento]

播放 收藏 歌词 下载

08 Spring Op.27 No.4 : May Night [Kevät : Toukokuun yö]

播放 收藏 歌词 下载

09 Spring Op.27 No.5 : Dance-Intermezzo [Kevät : Tanssi-Intermezzo]

播放 收藏 歌词 下载

10 Spring Op.27 No.6 : Barcarolle [Kevät : Barcarolle]

播放 收藏 歌词 下载

11 Spring Op.27 No.7 : Postlude [Kevät : Postludium]

播放 收藏 歌词 下载

12 Youth Op.28 No.1 : Prelude [Nuoruus : Preludi]

播放 收藏 歌词 下载

13 Youth Op.28 No.2 : Isle of Shadows [Nuoruus : Varjojen saari]

播放 收藏 歌词 下载

14 Youth Op.28 No.3 : Fairy-Tale [Nuoruus : Satu]

播放 收藏 歌词 下载

15 Youth Op.28 No.4 : Mother's Lullaby [Nuoruus : Äiti laulaa]

播放 收藏 歌词 下载

16 Youth Op.28 No.5 : Swan [Nuoruus : Joutsen]

播放 收藏 歌词 下载

17 Youth Op.28 No.6 : Roundelay [Nuoruus : Piiritanssi]

播放 收藏 歌词 下载

18 Finnish Rhythms Op.31 No.1 : Karelian Dance [Suomalaisia rytmejä : Karjalainen tanssi]

播放 收藏 歌词 下载

19 Finnish Rhythms Op.31 No.2 : Menuett [Suomalaisia rytmejä : Menuetti]

播放 收藏 歌词 下载

20 Finnish Rhythms Op.31 No.3 : Uneasy Conscience [Suomalaisia rytmejä : Huono omatunto]

播放 收藏 歌词 下载

21 Finnish Rhythms Op.31 No.4 : Menuett-Waltz [Suomalaisia rytmejä : Menuetti-valssi]

播放 收藏 歌词 下载

22 Finnish Rhythms Op.31 No.5 : Dance from Western Finland [Suomalaisia rytmejä : Länsisuomalainen tanssi]

播放 收藏 歌词 下载

23 Spring Op.47 No.1 : Dusk [Kevät : Illan ääniä]

播放 收藏 歌词 下载

24 Spring Op.47 No.6 : Capriccietto In Finnish Style [Kevät : Capriccietto suomalaiseen tapaan]

播放 收藏 歌词 下载

25 3 Piano Pieces Op.54 No.1 : Raindrops [3 kappaletta pianolle : Sadepisaroita]

播放 收藏 歌词 下载

26 3 Piano Pieces Op.54 No.2 : Valse mignonne [3 kappaletta pianolle : Valse mignonne]

播放 收藏 歌词 下载

27 3 Piano Pieces Op.54 No.3 : Moonlight [3 kappaletta pianolle : Kuutamo]

播放 收藏 歌词 下载

28 Snowflakes [Lumihiutaleita] Op.57 No.2

播放 收藏 歌词 下载

Izumi Tateno的精选专辑

全部0张专辑