Carabao - Carabao Greatest Hits 3

专辑:
Carabao Greatest Hits 3
歌手:
Carabao
语言:
英语
发行时间:
1994-03-01
风格:
乡村
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

分享:

0

专辑《Carabao Greatest Hits 3》的歌曲列表

购买这张专辑

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 Kon La Fun

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 Sa-Mak-Kee-Pra-Ted-Thai

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 Nak Su Pu Ying Yai

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 Yai Sum Aang

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 Kam-Nun-Pu-Yai-Baan

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 Vicha Pae

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 Chang Hai

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 Vihoke Plud Tin

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 Ruk Nee Me Tae Tur

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 Nai Gor

播放 收藏 歌词 下载 铃声

11 Che Guewara

播放 收藏 歌词 下载 铃声

12 Kaang-Kao-Kin-Gloy

播放 收藏 歌词 下载 铃声

13 Rua Tha Lae

播放 收藏 歌词 下载 铃声

14 Kwan Thai Jai Nueng Deaw

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Carabao的精选专辑

全部0张专辑

Carabao Greatest Hits 3的评论