Sarah Brightman - La Luna

专辑:
La Luna
歌手:
Sarah Brightman
语言:
英语
发行时间:
2000-08-29
风格:
流行 , 世界音乐 , 新世纪
授权单位
一听收集
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《La Luna》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 La Lune高清MV

播放 收藏 歌词 下载

02 Winter in July高清MV

播放 收藏 歌词 下载

03 Scarborough Fair高清MV

播放 收藏 歌词 下载

04 Figlio Perduto高清MV

播放 收藏 歌词 下载

05 A Whiter Shade of Pale高清MV

播放 收藏 歌词 下载

06 He Doesn't See Me高清MV

播放 收藏 歌词 下载

07 Serenade

播放 收藏 歌词 下载

08 How Fair This Place

播放 收藏 歌词 下载

09 Hijo de la Luna高清MV

播放 收藏 歌词 下载

10 Here With Me

播放 收藏 歌词 下载

11 La Califfa高清MV

播放 收藏 歌词 下载

12 This Love高清MV

播放 收藏 歌词 下载

13 Solo con Te高清MV

播放 收藏 歌词 下载

14 Gloomy Sunday

播放 收藏 歌词 下载

15 La Luna高清MV

播放 收藏 歌词 下载

Sarah Brightman的精选专辑

全部1张专辑