Viitasalo, Marita (Piano) - Pianokappaleita - Piano pieces

专辑:
Pianokappaleita - Piano pieces
歌手:
Viitasalo, Marita (Piano)
语言:
英语
发行时间:
1994-08-26
风格:
古典音乐
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Pianokappaleita - Piano pieces》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Impromptu Op.5 No.5

播放 收藏 歌词 下载

02 Caprice Op.24 No.3

播放 收藏 歌词 下载

03 Valse Op.24 No.5

播放 收藏 歌词 下载

04 Romance Op.24 No.9

播放 收藏 歌词 下载

05 Valse Op.34 No.1

播放 收藏 歌词 下载

06 Air de danse Op.34 No.2

播放 收藏 歌词 下载

07 Reconnaisance Op.34 No.9

播放 收藏 歌词 下载

08 Souvenir Op.34 No.10

播放 收藏 歌词 下载

09 Humoresque Op.40 No.3

播放 收藏 歌词 下载

10 Rondoletto Op.40 No.7

播放 收藏 歌词 下载

11 Polonaise Op.40 No.10

播放 收藏 歌词 下载

12 Etude Op.76 No.2

播放 收藏 歌词 下载

13 Pièce enfantine Op.76 No.8

播放 收藏 歌词 下载

14 Elegiaco Op.76 No.10

播放 收藏 歌词 下载

15 Linnaea Op.76 No.11

播放 收藏 歌词 下载

16 5 kappaletta pianolle Op.75 No.1 : Kun pihlaja kukkii [5 Pieces for Piano : When the Rowan Flowers]

播放 收藏 歌词 下载

17 5 kappaletta pianolle Op.75 No.2 : Yksinäinen honka [5 Pieces for Piano : The Lonely Pine]

播放 收藏 歌词 下载

18 5 kappaletta pianolle Op.75 No.3 : Haapa [5 Pieces for Piano: The Aspen]

播放 收藏 歌词 下载

19 5 kappaletta pianolle Op.75 No.4 : Koivu [5 Pieces for Piano : The Birch]

播放 收藏 歌词 下载

20 5 kappaletta pianolle Op.75 No.5 : Kuusi [5 Pieces for Piano : The Spruce]

播放 收藏 歌词 下载

21 Kyllikki Op.41 [Three Lyric Pieces for Piano] : I Largamente

播放 收藏 歌词 下载

22 Kyllikki Op.41 [Three Lyric Pieces for Piano] : II Andantino

播放 收藏 歌词 下载

23 Kyllikki Op.41 [Three Lyric Pieces for Piano] : III Commodo

播放 收藏 歌词 下载

24 Sonatina No.2 Op.67 No.2 : I Allegro

播放 收藏 歌词 下载

25 Sonatina No.2 Op.67 No.2 : II Andantino

播放 收藏 歌词 下载

26 Sonatina No.2 Op.67 No.2 : III Allegro

播放 收藏 歌词 下载

27 Finlandia Op.26 No.7

播放 收藏 歌词 下载

Viitasalo, Marita (Piano)的精选专辑

全部0张专辑