Head Automatica - Popaganda (U.S. Version)

专辑:
Popaganda (U.S. Version)
歌手:
Head Automatica
语言:
英语
发行时间:
2006-06-05
风格:
另类流行
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Popaganda (U.S. Version)》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Graduation Day (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

02 Laughing At You (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

03 Lying Through Your Teeth (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

04 Nowhere Fast (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

05 Scandalous (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

06 Curious (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

07 God (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

08 Shot In The Back [The Platypus] (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

09 Million Dollar Decision (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

10 She's Not It (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

11 Egyptian Musk (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

12 Cannibal Girl (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

13 K HORSE (Album Version)

播放 收藏 歌词 下载

14 Beating Heart Baby [Chris Lord-Alge Mix]

播放 收藏 歌词 下载

Head Automatica的精选专辑

全部0张专辑