Sanford Sylvan / David Breitman, Fortepiano - Franz Schubert: Die Schone Mullerin

专辑:
Franz Schubert: Die Schone Mullerin
歌手:
Sanford Sylvan / David Breitman, Fortepiano
语言:
英语
发行时间:
2006-03-07
风格:
古典音乐
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Franz Schubert: Die Schone Mullerin》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Das Wandern (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

02 Wohin? (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

03 Halt! (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

04 Danksagung an den Bach (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

05 Am Feierabend (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

06 Der Neugierige (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

07 Ungeduld (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

08 Morgengrub (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

09 Des Mullers Blumen (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

10 Tranenregen (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

11 Mein! (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

12 Pause (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

13 Mit dem grunen Lautenbande (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

14 Der Jager (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

15 Eifersucht und Stolz (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

16 Die liebe Farbe (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

17 Die bose Farbe (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

18 Trockne Blumen (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

19 Der Muller und der Bach (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

20 Des Baches Wiegenlied (LP Version)

播放 收藏 歌词 下载

Sanford Sylvan / David Breitman, Fortepiano的精选专辑

全部0张专辑