Roberto Procaccini - O.S.T. - Trappola d'autore

专辑:
O.S.T. - Trappola d'autore
歌手:
Roberto Procaccini
语言:
英语
发行时间:
2009-04-24
风格:
原声
授权单位
华纳
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《O.S.T. - Trappola d'autore》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Steps

播放 收藏 歌词 下载

02 Trappola d'autore

播放 收藏 歌词 下载

03 La trappola del Tango

播放 收藏 歌词 下载

04 Aires

播放 收藏 歌词 下载

05 Indian Bug

播放 收藏 歌词 下载

06 Funky Mercedes

播放 收藏 歌词 下载

07 Eat Me

播放 收藏 歌词 下载

08 Urban Picture

播放 收藏 歌词 下载

09 Secret Agent

播放 收藏 歌词 下载

10 Sexy Cab

播放 收藏 歌词 下载

11 We Fall Down

播放 收藏 歌词 下载

12 Intrigo

播放 收藏 歌词 下载

13 Tandoori Chillout

播放 收藏 歌词 下载

14 Criminals

播放 收藏 歌词 下载

15 Senorita bruna

播放 收藏 歌词 下载

16 Bette Davis' Eyes

播放 收藏 歌词 下载

17 Billiard Cool

播放 收藏 歌词 下载

18 Agua de fuego

播放 收藏 歌词 下载

19 Museo del Vino

播放 收藏 歌词 下载

20 Chasing Alex

播放 收藏 歌词 下载

21 The Meeting

播放 收藏 歌词 下载

22 Prisoner

播放 收藏 歌词 下载

23 Crash

播放 收藏 歌词 下载

24 Angel

播放 收藏 歌词 下载

25 Caccia grossa

播放 收藏 歌词 下载

26 Ivan's Death

播放 收藏 歌词 下载

27 What we do

播放 收藏 歌词 下载

Roberto Procaccini的精选专辑

全部0张专辑