Arthur Rubinstein - Rubinstein Collection, Vol. 49: Chopin: Nocturnes

专辑:
Rubinstein Collection, Vol. 49: Chopin: Nocturnes
歌手:
Arthur Rubinstein
语言:
英语
发行时间:
2013-02-05
风格:
流行
授权单位
SONY
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Rubinstein Collection, Vol. 49: Chopin: Nocturnes》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 No. 1 in B-flat Minor

播放 收藏 歌词 下载

02 No. 2 in E-Flat Major

播放 收藏 歌词 下载

03 No. 3 in B

播放 收藏 歌词 下载

04 No. 1 in F

播放 收藏 歌词 下载

05 No. 2 in F-sharp

播放 收藏 歌词 下载

06 No. 3 in G Minor

播放 收藏 歌词 下载

07 No. 1 in C-sharp Minor

播放 收藏 歌词 下载

08 No. 2 in D-flat

播放 收藏 歌词 下载

09 No. 1 in B

播放 收藏 歌词 下载

10 No. 2 in A-flat

播放 收藏 歌词 下载

11 No. 1 in G Minor

播放 收藏 歌词 下载

12 No. 2 in G

播放 收藏 歌词 下载

13 No. 1 in C Minor

播放 收藏 歌词 下载

14 No. 2 in F-sharp Minor

播放 收藏 歌词 下载

15 No. 1 in F Minor

播放 收藏 歌词 下载

16 No. 2 in E-flat

播放 收藏 歌词 下载

17 No. 1 in B

播放 收藏 歌词 下载

18 No. 2 in E

播放 收藏 歌词 下载

19 Nocturne No. 19, Op. 72 , No. 1 in E Minor

播放 收藏 歌词 下载

Arthur Rubinstein的精选专辑

全部0张专辑