Fabrizio De André - Fabrizio De Andrè e PFM - Il concerto1978/1979

专辑:
Fabrizio De Andrè e PFM - Il concerto1978/1979
歌手:
Fabrizio De André
语言:
英语
发行时间:
2013-01-28
风格:
流行
授权单位
SONY
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Fabrizio De Andrè e PFM - Il concerto1978/1979》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Bocca Di Rosa (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

02 Andrea (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

03 Giugno '73 (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

04 Un Giudice (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

05 La Guerra Di Piero (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

06 Il Pescatore (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

07 Zirichitaggia (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

08 La Canzone Di Marinella (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

09 Volta La Carta (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

10 Amico Fragile (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

11 Avventura A Durango (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

12 Presentazione (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

13 Sally (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

14 Verranno A Chiederti Del Nostro Amore (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

15 Rimini (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

16 Via Del Campo (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

17 Maria Nella Bottega Del Falegname (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

18 Il Testamento Di Tito (Live remastered 2007)

播放 收藏 歌词 下载

19 Contestazione Roma Palaeur (Parte 1)

播放 收藏 歌词 下载

20 Contestazione Roma Palaeur (Parte 2)

播放 收藏 歌词 下载

21 Contestazione Roma Palaeur (Parte 3)

播放 收藏 歌词 下载

22 Contestazione Roma palaeur (Parte 4)

播放 收藏 歌词 下载

Fabrizio De André的精选专辑

全部0张专辑