Litfiba - Trilogia 1983-1989

专辑:
Trilogia 1983-1989
歌手:
Litfiba
语言:
英语
发行时间:
2013-04-01
风格:
流行
授权单位
SONY
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Trilogia 1983-1989》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Eroi Nel Vento (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

02 Tziganata (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

03 La Preda (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

04 Transea (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

05 Istanbul (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

06 Guerra (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

07 Versante est (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

08 Apapaia (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

09 Pierrot e la luna (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

10 Ballata (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

11 Elettrica Danza (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

12 Re del silenzio (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

13 Gira Nel Mio Cerchio (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

14 Cane (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

15 Ferito (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

16 Louisiana (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

17 Il Vento (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

18 Santiago (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

19 Ci Sei Solo Tu (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

20 Corri (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

21 Amigo (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

22 Resta (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

23 Tex (Live @ Alcatraz)

播放 收藏 歌词 下载

Litfiba的精选专辑

全部0张专辑