Yanni - Very Best Of Yanni

专辑:
Very Best Of Yanni
歌手:
Yanni
语言:
纯音乐
发行时间:
2000-10-10
风格:
世界音乐 , 新世纪
授权单位
评分:

1 2 3 4 5

0人评分, 平均0

收藏:
收藏这张专辑
播放整张专辑 加入列表

标签:

专辑文案:(声明:文案均由授权方提供,并不表示一听赞同其立场或观点)

专辑《Very Best Of Yanni》的歌曲列表

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载

01 Marching Season高清MV

播放 收藏 歌词 下载

02 One Man's Dream高清MV

播放 收藏 歌词 下载

03 Santorini高清MV

播放 收藏 歌词 下载

04 Someday

播放 收藏 歌词 下载

05 Swept Away高清MV

播放 收藏 歌词 下载

06 The End Of August高清MV

播放 收藏 歌词 下载

07 The Mermaid

播放 收藏 歌词 下载

08 The Rain Must Fall高清MV

播放 收藏 歌词 下载

09 To The One Who Knows

播放 收藏 歌词 下载

10 Acroyali高清MV

播放 收藏 歌词 下载

11 Aria高清MV

播放 收藏 歌词 下载

12 Face In The Photograph

播放 收藏 歌词 下载

13 Flight Of Fantasy

播放 收藏 歌词 下载

14 In The Mirror高清MV

播放 收藏 歌词 下载

15 In The Morning Light高清MV

播放 收藏 歌词 下载

16 Looking Glass

播放 收藏 歌词 下载

Yanni的精选专辑

全部0张专辑