Jin 薛炳进 - 主页

随便听几首

Jin 薛炳进歌迷最喜欢的歌曲

全部16首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 时间有限

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 告別小屁孩年代 (Prelude)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 Hi 你好!

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 关键人物

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 她在电话的另一端

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 像情人的朋友

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 金牛座女孩

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 路人甲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 角色对换

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 我听见了你

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Jin 薛炳进的精选专辑

全部0张专辑

Jin 薛炳进的个人档案

更多详细资料

大马新生代艺人