Jin 薛炳进 - 主页

随便听几首

Jin 薛炳进歌迷最喜欢的歌曲

全部16首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 告別小屁孩年代 (Prelude)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 关键人物

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 金牛座女孩

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 角色对换

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 给妈妈的歌

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 我以为我可以 (feat. Kopi 林国伟)

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 Hi 你好!

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 她在电话的另一端

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 像情人的朋友

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 路人甲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Jin 薛炳进的精选专辑

全部4张专辑

Jin 薛炳进的个人档案

更多详细资料

大马新生代艺人

Jin 薛炳进的留言板

正在载入,请稍候...