Magda Giannikou - 主页

随便听几首

Magda Giannikou歌迷最喜欢的歌曲

全部0首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 Mikro aggeloudi

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 Sabor en Cuba

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 Pas de probleme

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 Gerard je t aime

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 Amor de fuego

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 My Greek goddess

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 Dont be shy

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 Three of a kind

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 Salt or no salt?

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 High heels and high expectations

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Magda Giannikou的精选专辑

全部0张专辑

Magda Giannikou的个人档案

更多详细资料

暂无