Kent Nagano & Orchestre de l'Opéra de Lyon - 主页

随便听几首

Kent Nagano & Orchestre de l'Opéra de Lyon歌迷最喜欢的歌曲

全部0首歌曲

序号 歌曲

播放 收藏 歌词 下载 铃声

01 Coppélia : Act 1 No.8 Czárdás

播放 收藏 歌词 下载 铃声

02 Coppélia : Act 3 No.28 Le Travail [La fileuse]

播放 收藏 歌词 下载 铃声

03 Coppélia : Act 1 No.1 Prélude & Mazurka

播放 收藏 歌词 下载 铃声

04 Coppélia : Act 1 No.2 Waltz

播放 收藏 歌词 下载 铃声

05 Coppélia : Act 1 No.6 Ballade de l'épi

播放 收藏 歌词 下载 铃声

06 Coppélia : Act 1 No.7 Thème slave varié

播放 收藏 歌词 下载 铃声

07 Coppélia : Act 1 No.10 Finale I

播放 收藏 歌词 下载 铃声

08 Coppélia : Act 2 No.12 Scène

播放 收藏 歌词 下载 铃声

09 Coppélia : Act 2 No.14 Musique des automates

播放 收藏 歌词 下载 铃声

10 Coppélia : Act 2 No.15 Scène

播放 收藏 歌词 下载 铃声

Kent Nagano & Orchestre de l'Opéra de Lyon的精选专辑

全部0张专辑

Kent Nagano & Orchestre de l'Opéra de Lyon的个人档案

更多详细资料

暂无